Thứ Hai, 15 tháng 2, 2021

Bài trừ mê tín dị đoan

Mê tín dị đoan là sự tin tưởng một cách mê muội vào điều hoang đường, không có cơ sở khoa học. Ví dụ như "dâng sao giải hạn" bắt nguồn từ tập tục cầu bình an thường diễn ra vào đầu năm mới trong phạm vi gia đình, mong muốn con cháu được yên ổn, khỏe mạnh, thế nhưng, mấy năm gần đây bị biến tướng, gây lãng phí, được nhiều người thực hành trong những ngày đầu năm tại một số chùa. Bên các hình thức mê tín dị đoan gây lãng phí về tiền bạc và thời gian, việc tin tưởng mù quáng vào bói toán, nghe theo lời "thầy" phán còn gây nhiều tác hại và nguy hiểm.

Việc bài trừ mê tín dị đoan khỏi đời sống xã hội cần sự phối hợp giữa ý thức trách nhiệm của mỗi người dân với vai trò của cơ quan chức năng. Cần đẩy mạnh tuyên truyền hơn nữa, giúp mọi người nhận thức, hiểu rõ mê tín dị đoan là hiện tượng tiêu cực, cần phải xa lánh, bài trừ và loại bỏ khỏi đời sống xã hội. Cùng với việc vạch trần thủ đoạn lừa bịp của các thầy tướng, thầy bói… cần phải xử lý nghiêm hành vi lợi dụng mê tín dị đoan gây tác động xấu đến xã hội.

Hương Giang