Thứ Năm, 4 tháng 2, 2021

Đám đông nâng xe buýt cứu người đàn ông bị chèn trúng

Đăng Khoa (Nguồn: Newsflare)