Thứ Hai, 25 tháng 1, 2021

Vi phạm tuyển sinh, đào tạo đại học có thể bị xử phạt lên đến 100 triệu đồng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 04/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 10/3/2021.

Nghị định quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính, thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền xử phạt, mức phạt tiền cụ thể theo từng chức danh đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

Đáng chú ý, các vi phạm về tuyển sinh có thể bị phạt tới 100 triệu đồng. Cụ thể, đối với vi phạm quy định về tổ chức tuyển sinh, Nghị định nêu rõ: Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau: Công bố chỉ tiêu tuyển sinh vượt số lượng theo quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh; không thực hiện đúng quy trình tuyển sinh theo quy định của pháp luật hiện hành.

Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với một trong các hành vi: Không công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với ngành đào tạo có quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào; thực hiện tuyển sinh không đúng đề án tuyển sinh đã công bố. Phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 60 triệu đồng đối với hành vi tổ chức tuyển sinh đối với ngành, chuyên ngành hoặc chương trình giáo dục của nước ngoài khi chưa được phép thực hiện.

Phạt tiền đối với hành vi tuyển sinh đào tạo trình độ đại học sai đối tượng quy định tại quy chế tuyển sinh theo các mức phạt sau: Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với hành vi tuyển sai dưới 10 người học; phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 70 triệu đồng đối với hành vi tuyển sai từ 10 người học đến dưới 30 người học; phạt tiền từ 70 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với hành vi tuyển sai từ 30 người học trở lên.

Nghị định cũng quy định, phạt tiền đối với hành vi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ sai đối tượng quy định tại quy chế tuyển sinh theo các mức phạt sau: Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với hành vi tuyển sai dưới 5 người học; phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 70 triệu đồng đối với hành vi tuyển sai từ 5 người học đến dưới 10 người học; phạt tiền từ 70 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với hành vi tuyển sai từ 10 người học trở lên.

Phạt tiền đối với hành vi tuyển sinh để đào tạo trình độ đại học vượt số lượng theo quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh theo các mức phạt sau: Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với hành vi tuyển vượt từ 03% đến dưới 10%; Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 30 triệu đồng tuyển vượt từ 10% đến dưới 15%; Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng tuyển vượt từ 15% đến dưới 20%; Phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 70 triệu đồng tuyển vượt từ 20% trở lên.

Ngoài phạt tiền, tùy từng trường hợp, Nghị định cũng quy định rõ áp dụng hình thức xử phạt bổ sung như: Đình chỉ hoạt động tuyển sinh; trả lại cho người học số tiền đã thu; Buộc giảm số lượng tuyển sinh năm sau tối thiểu bằng số lượng đã tuyển sinh vượt chỉ tiêu đối với hành vi vi phạm quy định.

Sau khi Nghị định 04/2021/NĐ-CP được ban hành, nhiều chuyên gia giáo dục, tuyển sinh cho rằng, các quy định xử phạt bằng tiền với mức xử phạt lên đến 100 triệu đồng là cần thiết và đảm bảo tính răn đe đôi với các trường có ý định "xé rào" bất chấp để tuyển sinh, đào tạo sai phép.

Trên thực tế, ngoài phạt tiền, trong thời gian qua đã có nhiều trường đại học bị "tuýt còi" do vi phạm tuyển sinh, đào tạo. Điển hình như tại trường ĐH Đông Đô, do sai phạm tuyển sinh, cấp văn bằng 2, một số cán bộ, lãnh đạo nhà trường đã bị khởi tố. Bộ GD&ĐT cũng đã rà soát, thu hồi các văn bằng sai phạm do ĐH Đông Đô cấp cho người học.

Quang Anh