Thứ Tư, 13 tháng 1, 2021

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có đủ điều kiện tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên.

Nhà thầu có nguyện vọng tham gia dự thầu có thể tìm hiểu thông tin chi tiết và sẽ được mua một bộ hồ sơ mời thầu với giá 2.000.000 đồng/bộ tại Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội, Tầng 14, Tòa nhà Peak View, 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại: 024 35537188 Fax: 024 35537168.

Thời gian bán HSMT: Từ 08 giờ 00 phút ngày 14-1-2021 đến 16 giờ 30 phút ngày 19-1-2021).

Hồ sơ dự thầu phải kèm theo bảo đảm dự thầu trị giá: 4.500.000.000 VNĐ bằng tiền mặt hoặc giấy bảo lãnh của một ngân hàng đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

Thời gian nhận hồ sơ: Từ 8 giờ 00 phút ngày 14-1-2021.

Địa điểm nhận hồ sơ: Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội, Tầng 14, Tòa nhà Peak View, 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội.

Thời điểm đóng thầu: 13 giờ 30 phút ngày 20-1-2021.

Thời điểm mở thầu: 14 giờ 00 phút ngày 20-1-2021

Địa điểm mở thầu: Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội, Tầng 14, Tòa nhà Peak View, 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội.

Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội kính mời đại diện nhà thầu nộp Hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.