Thứ Bảy, 30 tháng 1, 2021

Một doanh nghiệp bất động sản bị truy thu và phạt hơn 44 tỷ đồng vì vi phạm thuế

Công ty CP Đầu tư Năm Bảy Bảy vừa thông báo về việc đã nhận được quyết định xử vi phạm hành chính về thuế từ Tổng cục Thuế, do Phó Tổng cục trưởng Đặng Ngọc Minh ký.

Theo cơ quan quản lý thuế, Công ty CP Đầu tư Năm Bảy Bảy có hành vi vi phạm hành chính về thuế là khai sai dẫn đến thiếu tiền thuế phải nộp và khai sai nhưng không dẫn đến thiếu số thuế phải nộp. Các hành vi này đều thuộc diện phải xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Theo đó, cơ quan thuế quyết định xử phạt về hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp (theo tỷ lệ 20%) của Công ty CP Đầu tư Năm Bảy Bảy với số tiền gần 2,8 tỷ đồng.

Công ty CP Đầu tư Năm Bảy Bảy bị truy thu thế 44 tỷ đồng.

Ngoài ra, công ty cũng phải thực hiện truy thu thuế giá trị gia tăng 13,9 tỷ đồng; truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp 45 triệu đồng; và giảm thuế giá trị gia tăng năm 2019 còn được khấu trừ chuyển kỳ sau 25 tỷ đồng.

Số tiền chậm nộp tiền thuế mà Công ty CP Đầu tư Năm Bảy Bảy phải nộp là 2,25 tỷ đồng. Số tiền chậm nộp tiền thuế này được tính đến hết ngày 31/12/2020.

Công ty cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy có trách nhiệm tự tính và nộp số tiền chậm nộp tiền thuế kể từ sau ngày 31/12/2020 đến thời điểm thực nộp số tiền thuế truy thu và phạt vào Ngân sách Nhà nước theo quy định.

Như vậy, tổng số tiền truy thu, phạt hành chính, phạt chậm nộp và giảm khấu trừ đối với Công ty CP Đầu tư Năm Bảy Bảy là hơn 44 tỷ đồng.

Trước đó, Công ty CP Đầu tư Năm Bảy Bảy đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp; khai sai không dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp theo quy định tại Khoản 1 , Khoản 5 Điều 10 Nghị định số 129/2013/NĐ - CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.

Công ty CP Đầu tư Năm Bảy Bảy tiền thân là Chi nhánh Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 5. Năm 2020, Công ty CP Đầu tư Năm Bảy Bảy ghi nhận hơn 3.509 tỷ đồng doanh thu thuần, cao gấp 10 lần cùng kỳ nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ đạt hơn 357 tỷ đồng, không có nhiều biến động so với năm 2019. Công ty đã thực hiện vượt 21% kế hoạch doanh thu và 8% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tại ngày 31/12/2020, tổng tài sản của Công ty CP Đầu tư Năm Bảy Bảy ở mức 4.136 tỷ đồng, giảm 27% so với đầu kỳ. Trong đó, hàng tồn kho vẫn chiếm tới 2.557 tỷ đồng, toàn bộ là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang, tập trung chủ yếu tại 5 dự án là Khu căn hộ NBB1, NBB2, NBB3, Khu dân cư Sơn Tịnh và Khu dân cư De Lagi.

Văn Đức