Thứ Tư, 6 tháng 1, 2021

Hoãn xét xử cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng

Do vắng mặt 3 bị cáo và nhiều người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, sáng 7/1, phiên tòa xét xử cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng và 9 đồng phạm đã tạm hoãn.