Chủ Nhật, 31 tháng 1, 2021

Đề nghị thu hồi Huy chương kháng chiến của cựu bí thư xã

Ông Nguyễn Phi Long, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa ký tờ trình kiến nghị Thủ tướng thu hồi khen thưởng thành tích kháng chiến chống Mỹ của ông Nguyễn Bổn, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ.

Ông Bổn từng là Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ giai đoạn 1999-2004. Năm 2011, ông Bổn được Chủ tịch nước khen thưởng Huy chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất.

Quá trình xác minh, đoàn công tác của huyện Phù Mỹ, kết luận năm 2004, UBND xã Mỹ Thọ lập hồ sơ đề nghị khen thưởng ông Nguyễn Bổn nhận Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Ba.

Tuy nhiên, Hội đồng thi đua khen thưởng huyện Phù Mỹ không đồng ý, trả hồ sơ và đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng xã Mỹ Thọ tiếp tục xét duyệt, rà soát lại hồ sơ thực tế tham gia cách mạng của ông Bổn.

Năm 2010, Hội đồng thi đua khen thưởng xã Mỹ Thọ không thực hiện việc xét duyệt lại hồ sơ của ông Bổn mà chỉ căn cứ vào hồ sơ và công việc được giao do các ông Trương Lờ, Võ Nhâm, Lê Văn Liêm (những người tham gia kháng chiến tại xã Mỹ Thọ) xác nhận.

Sau đó đề nghị lên cấp trên khen thưởng Huy chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất đối với ông Bổn. Việc làm này là không đúng quy định.

"Việc đề nghị thu hồi Huy chương kháng chiến hạng Nhất về thành tích kháng chiến chống Mỹ đối với ông Bổn là do khai gian thành tích", kết luận nêu.

Minh Hoàng