Chủ Nhật, 31 tháng 1, 2021

Bà Võ Thị Lệ Xuân giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa

Vừa qua, ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa điều động và bổ nhiệm bà Võ Thị Lệ Xuân - Trưởng phòng Thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo 5 thuộc Thanh tra tỉnh đến nhận công tác tại Văn phòng UBND tỉnh, giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, thời hạn 5 năm kể từ ngày 1-2-2021.

Ông Nguyễn Anh Tuấn trao quyết định cho bà Võ Thị Lệ Xuân

P.V