Thứ Bảy, 30 tháng 1, 2021

Đầu năm xin giảm chúc nhau dzô… dzô… dzô…

Tranh của họa sĩ: HÀ HUY CHƯƠNG

Một trong những tệ nạn dai dẳng, đáng sợ nhất ở nước ta là rượu bia. Vài chục năm nay, đi đâu từ sáng đến tối người ta cũng thấy cảnh nhậu nhẹt hò hét dzô... dzô... dzô... Thậm chí có nơi cán bộ cơ sở: "Không uống không làm việc…?!". Mời không uống: đánh! Uống say rồi: đánh! Còn say khi tham gia giao thông? Nhẹ thì đến nhà thương, nặng thì ra nghĩa địa... rồi tan nát cửa nhà.

Đầu năm chúc nhau sức khỏe, hạnh phúc, giảm bia giảm rượu!

Tranh của họa sĩ: TÍN NHƯỢNG

Tranh của họa sĩ: ZĨN

Tranh của họa sĩ: MAI SƠN

Tranh của họa sĩ: DUY LIÊN

LÝ TRỰC DŨNG