Thứ Tư, 6 tháng 1, 2021

Ai được giao phụ trách Sở GD&ĐT Hà Nội khi chờ bổ nhiệm giám đốc mới?

Ông Phạm Văn Đại, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội vừa được UBND thành phố Hà Nội giao phụ trách, điều hành Sở GD&ĐT Hà Nội cho đến khi bổ nhiệm vị trí giám đốc sở mới.

Ông Phạm Văn Đại, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội.

Ông Phạm Văn Đại sinh năm 1962, được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội từ năm 2012. Trước đó, ông là Hiệu trưởng trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam.

Tháng 12/2020, ông Chử Xuân Dũng, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021.

Hiện Sở GD&ĐT Hà Nội có 3 phó giám đốc, bao gồm: ông Phạm Văn Đại (phụ trách Sở), ông Phạm Xuân Tiến và ông Nguyễn Quang Tuấn.

Hà Cường