Thứ Tư, 23 tháng 12, 2020

Tăng chuyến tàu tuyến Hà Nội - Hải Phòng dịp Tết Dương lịch 2021

Mặt tiền ga Hải Phòng.

Căn cứ nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp Tết Dương lịch, từ ngày 30/12/2020, đối với tàu LP6/5 Công ty CP Đường sắt Hà Nội nối thêm toa đi từ Hải Phòng đến Long Biên và ngược lại. Ngày 31/12/2020, tàu LP8/7 nối thêm toa đi từ Hải Phòng đến Long Biên và ngược lại.

Trong khi đó, tàu HP2 ngày 31/12/2020 và tàu HP1 ngày 1/1/2021 nối thêm tòa từ Hải Phòng đến Hà Nội và ngược lại.

Về phương án bán vé, các toa từ 1 đến 5 và 7 - 8 chuyển đổi 1 giường tầng 1 bằng 3 ghế ngồi mềm điều hòa (giá vé các giường tầng 2 bằng 120% giá vé loại ghế ngồi mềm điều hòa).

Giá vé tàu LP10 bằng giá vé tàu LP8 cùng thời điểm. Hành trình ga đỗ nhận khách tàu LP10 theo quy định.

Vĩnh Quân