Thứ Năm, 31 tháng 12, 2020

TAND cấp cao tại TP.HCM tập huấn kỹ năng giải quyết giám đốc thẩm, tái thẩm

Đồng chí Tống Anh Hào, Thẩm phán TANDTC tham dự và chủ trì buổi tập huấn

Tham dự buổi tập huấn có đầy đủ Thẩm phán, Thẩm tra viên và Thư ký viên đang công tác tại TAND cấp cao tại TP.HCM.

Phát biểu tại buổi tập huấn, đồng chí Tống Anh Hào cho biết, thực trạng giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm của ngành tòa án thời gian qua đạt nhiều kết quả tích cực, tuy nhiên bên cạnh đó cũng còn tồn tại nhiều vướng mắc, hạn chế. Tập huấn lần này được tổ chức nhằm tăng cường chất lượng, hiệu quả giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm.

Toàn cảnh buổi tập huấn

Tại buổi tập huấn, đồng chí Tống Anh Hào đã truyền đạt lại cho các học viên nắm rõ tính chất giám đốc thẩm, tái thẩm; Hồ sơ, trình tự giải quyết đơn đề nghị, kháng nghị, giám đốc thẩm, tái thẩm; Căn cứ kháng nghị giám đốc thẩm hình sự; Căn cứ kháng nghị giám đốc thẩm dân sự hành chính; Căn cứ tái thẩm hình sự, Căn cứ tái thẩm dân sự, hành chính...

Cũng thông qua buổi tập huấn này, các học viên được trang bị thêm kiến thức, kinh nghiệm trong thực tiễn giải quyết đơn đề nghị, kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm, nắm vững hơn các quy định của pháp luật, tiếp tục phát huy chức năng, nhiệm vụ của mình.

Lê Nam