Thứ Bảy, 19 tháng 12, 2020

Ông già Noel cầm búa đi bắt tội phạm ma túy

Gia Hoàng (Nguồn: Daily Mail)