Thứ Tư, 30 tháng 12, 2020

Nhà Thủ Đức (TDH) sẽ khiếu nại về khoản thuế bị truy thu gần 400 tỷ đồng

Thuduc Housse cho rằng, 2 quyết định số 5438 và 5439 của Cục thuế TPHCM đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh Công ty, các hoạt đông kinh doanh đang chịu áp lực lớn gây tác động tiêu cực đến tâm ý nhà đầu tư và giá cổ phiếu TDH.

Do vậy, nhằm trấn an cho các đối tác và nhà đầu tư, đơn vị này phát đi thông báo chính thức về các kết luận thanh tra của Cục thuế TP.HCM, cụ thể TDH khẳng định:

Thứ nhất, trong suốt quá trình thanh tra, kiểm tra Công ty đã nhiền lần thể hiện và trình bày rất rõ ràng các ý kiến không đồng ý với toàn bộ nội dung mà Cục thuế TP.HCM đưa ra, đồng thời đã gửi kèm các văn bản giải trình và có ý kiến về các kết luận của cơ quan thuế.

Thứ hai, trong hoạt động kinh doanh cũng như trong lĩnh vực xuất khẩu hàng hóa, TDH hoàn toàn đáp ứng các quy định của pháp luật, có đầy đủ hợp đồng, hóa đơn GTGT, có đủ hồ sơ mở tờ khai hải quan và được thanh toán qua ngân hàng theo đúng quy định.

Thứ ba, TDH cho rằng việc thanh tra của Cục thuế TP.HCM và những nội dung đề cập tại 2 quyết định trên không đúng với bản chất hoạt động kinh doanh cũng như không đúng với quy định của pháp luật và không đảm bảo tính khách quan với tài liệu, hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp.

Trước đó, Nhà Thủ Đức nhận được 2 quyết định 5438/QĐ-CT và 5439/QĐ-CT được ký ngày 25/12/2020 của Cục thuế TP.HCM, nội dung thông báo áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính.

Đồng thời, cơ quan thuế đề nghị thu hồi tổng số tiền hoàn thuế GTGT xuất khẩu đã hoàn của kỳ thanh tra năm 2018 và kỳ thanh tra từ tháng 06 - 12/2019 với tổng số tiền (hoàn thuế bị thu hồi và tiền phạt chậm nộp) là hơn 396 tỷ đồng.

Nguyên nhân này xuất phát từ việc, năm 2018, Công ty ký hợp đồng mua bán hàng hóa linh kiện điện tử trong nước và xuất khẩu cho các đối tượng nước ngoài.

Một số hồ sơ hoàn thuế GTGT của mặt hàng trên đã được Cục thuế TP.HCM tiến hành kiểm tra trước hoàn thuế sau, đáng nói là kỳ hoàn thuế từ tháng 4/2018 đến tháng 12/2018 đã được Cục thuế TP.HCM tiến hành thanh tra sau khi hoàn thuế và đã công bố Kết luận thanh tra số 552/KL-CT, kèm theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 4852/QĐ-CT vào ngày 17/09/2019. Ngay sau đó, Công ty đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ liên quan theo quy định.

Năm 2019, đối với kỳ hoàn thuế từ tháng 01 - 06/2019, Cục thuế TP.HCM đã ban hành Quyết định số 1820/QĐ-CT-TT về việc thanh tra sau hoàn thuế GTGT vào ngày 07/09/2020.

Tuy nhiên đến ngày 25/09/2020, Cục thuế TP.HCM thông báo yêu cầu cung cấp lại thông tin, tài liệu phục vụ công tác thanh tra cho các kỳ hoàn thuế của kỳ tháng 04 - 12/2018 mà trước đó đã được ban hành kết luận thanh tra cũng như quyết định xử phạt hành chính.

Ngô Kiếm