Thứ Bảy, 19 tháng 12, 2020

Người phụ nữ bị mắc gót giày vào thang cuốn ở Trung Quốc

Video: Newsflare