Thứ Tư, 30 tháng 12, 2020

Không để xảy ra vi phạm tại biên giới

Mọi năm vào thời điểm sát Tết, tình trạng buôn lậu hàng hóa qua khu vực biên giới phía Bắc lại diễn ra căng thẳng. Nhưng năm nay, do tình hình dịch COVID-19 vẫn đang có diễn biến bất thường nên "sóng ngầm" khó lường này có xu hướng giảm. Tuy nhiên tình trạng nhập cảnh trái phép lại gia tăng do lượng người về thăm thân khá lớn.