Thứ Tư, 23 tháng 12, 2020

Khánh thành trụ sở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC CAH Cư Jút

Đại biểu cắt băng khánh thành trụ sở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC CAH Cư Jút.

Đắk Nông - CAH Cư Jút (tỉnh Đắk Nông) vừa tổ chức khánh thành bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của CAH.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC hoạt động theo cơ chế một cửa liên thông, có trách nhiệm tiếp nhận, trả kết quả thuộc thẩm quyền giải quyết của CAH Cư Jút cho công dân, tổ chức và doanh nghiệp. Nhiều TTHC đã được rút ngắn về thời gian, quy trình giải quyết như các nhóm thủ tục liên quan đến cấp phát căn cước công dân, chứng minh nhân dân; cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện; đăng ký quản lý phương tiện; xử lý vi phạm hành chính liên quan đến vi phạm TTATGT....

MINH QUỲNH