Thứ Tư, 23 tháng 12, 2020

Đánh bại tên cướp, nạn nhân bình thản tiếp tục rút tiền ở ATM

Đăng Khoa (Nguồn: RT)