Thứ Năm, 5 tháng 11, 2020

Trực tiếp kiểm sát tại Nhà Tạm giữ Công an huyện Gò Công Tây

Đoàn kiểm sát kiểm tra sổ sách, hồ sơ tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù.

Đồng chí Lê Thành Chí, Phó Viện trưởng VKSND huyện Gò Công Tây, Trưởng đoàn kiểm sát triển khai Quyết định, Kế hoạch trực tiếp kiểm sát, qua đó yêu cầu Nhà Tạm giữ báo cáo kết quả từ ngày 22/05/2020 đến ngày 27/10/2020.

Nội dung kiểm sát tập trung vào các nội dung: Tình hình chấp hành pháp luật trong tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù; thủ tục thi hành án phạt tù, chế độ quản lý giam giữ, giáo dục phạm nhân; việc thực hiện chế độ đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam, phạm nhân; tình hình ứng phó với dịch COVID-19, trong đó chú ý đến công tác áp dụng các biện pháp phòng, chống lây nhiễm, đảm bảo vệ sinh nơi giam giữ, các trường hợp tiếp xúc, thăm gặp với người bị giam giữ phải được mở sổ theo dõi, quản lý chặt chẽ và buộc phải tuân thủ các yêu cầu về phòng chống dịch....

Qua trực tiếp kiểm tra hồ sơ, sổ sách, Đoàn kiểm sát nhận thấy: Nhà Tạm giữ đã thực hiện tương đối tốt các quy định về tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù, cơ bản đạt được nhiều kết quả mang tính tích cực.

Tuy nhiên, vẫn còn một số vi phạm, hạn chế như: Chưa thể hiện trong biên bản việc kiểm tra đồ vật, tư trang mang theo của người bị tạm giữ, tạm giam khi tiếp nhận người bị tạm giữ, tạm giam là vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 3 Thông tư số 33/2017/TT-BCA ngày 19/9/2017 của Bộ Công an quy định về tiếp nhận, quản lý giam giữ người bị tạm giữ, người bị tạm giam; bố trí chỗ nằm chưa đảm bảo tối thiểu 2m/1người đã vi phạm quy định tại khoản 4 Điều 27 Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015, theo đó thì chỗ nằm tối thiểu của mỗi người bị tạm giữ, người bị tạm giam là 2 mét vuông, được bố trí sàn nằm và có chiếu.

Để việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại địa bàn huyện được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, VKSND huyện Gò Công Tây đã ban hành kiến nghị yêu cầu Nhà Tạm giữ Công an huyện Gò Công Tây chỉ đạo khắc phục các vi phạm như đã nêu trên.

Thành Chí - Nam Phong