Thứ Hai, 9 tháng 11, 2020

Triển khai hệ thống thông báo nộp hồ sơ khai thuế điện tử

Người nộp thuế sẽ được nhắc nộp hồ sơ khai thuế và thông báo nộp hồ sơ khai thuế bằng phương thức điện tử. Ảnh: Nhật Minh.

Thực hiện chủ trương của Chính phủ về việc xây dựng kênh giao tiếp bằng hình thức điện tử giữa cơ quan nhà nước và người dân, tăng cường sử dụng văn bản điện tử thay thế cho văn bản giấy, giúp đơn giản hóa thủ tục hành chính…, Tổng cục Thuế đã xây dựng ứng dụng thư nhắc nộp hồ sơ khai thuế và thông báo yêu cầu nộp hồ sơ khai thuế bằng phương thức điện tử.

Ứng dụng này sẽ được áp dụng đối với người nộp thuế là tổ chức, cá nhân đã đăng ký sử dụng dịch vụ thuế điện tử và có tài khoản giao dịch điện tử trên hệ thống ứng dụng thuế tiện tử eTax, hoặc qua tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN sẽ nhận được thư nhắc nộp hồ sơ khai thuế, thông báo yêu cầu nộp hồ sơ khai thuế bằng phương thức điện tử thay cho văn bản giấy từ 15/11/2020.

Để triển khai ứng dụng này, cơ quan thuế các cấp phải thực hiện đôn đốc kê khai bằng phương thức điện tử đối với người nộp thuế sử dụng dịch vụ thuế điện tử tại hệ thống thuế điện tử eTax, không gửi thông báo bằng giấy.

Căn cứ cơ sở dữ liệu quản lý nghĩa vụ kê khai trên hệ thống ứng dụng của ngành Thuế, hàng tháng ứng dụng quản lý thuế tập trung (TMS) hỗ trợ tự động tạo và truyền sang ứng dụng ký điện tử tập trung dữ liệu thư nhắc nộp hồ sơ khai thuế đối với người nộp thuế đã nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định của các kỳ khai thuế trước đó.

Người nộp thuế mới thành lập, hoặc mới phát sinh loại hồ sơ khai thuế phải nộp; thông báo yêu cầu nộp hồ sơ khai thuế đối với người nộp thuế chưa nộp hồ sơ khai thuế sau thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, hoặc thời gian gia hạn nộp hồ sơ khai thuế.

Bộ phận kế toán thuế phải đảm bảo quản lý đúng nghĩa vụ kê khai của người nộp thuế, rà soát thư nhắc nộp hồ sơ khai thuế, thông báo yêu cầu nộp hồ sơ khai thuế đảm bảo tính chính xác, không gây ảnh hưởng đến người nộp thuế chấp hành tốt nghĩa vụ thuế trước khi thực hiện ký điện tử và gửi thông báo điện tử qua cổng thông tin của Tổng cục Thuế cho người nộp thuế.

Tổng cục Thuế yêu cầu đến 31/3/2021, tỷ lệ đôn đốc theo phương thức điện tử đối với người nộp thuế chậm nộp hồ sơ khai thuế đạt tối thiểu 80% số lượt người nộp thuế sử dụng dịch vụ thuế điện tử thuộc các trường hợp phải đôn đốc.

Tổng cục Thuế cho biết, để triển khai ứng dụng thư nhắc nộp hồ sơ khai thuế và thông báo nộp hồ sơ khai thuế bằng phương thức điện tử, Tổng cục Thuế đã tiến hành nâng cấp ứng dụng công nghệ thông tin qua hệ thống điện tử của ngành Thuế từ tháng 12/2019. Tổ chức đào tạo cho cơ quan thuế các cấp để nắm được chủ trương cũng như triển khai thực hiện theo đúng tiến độ được giao./.

Nhật Minh