Thứ Năm, 5 tháng 11, 2020

Thứ trưởng Bộ Tư pháp làm việc với Cục đăng ký Quốc gia giao dịch bảo đảm

Chiều ngày 04/11/2020, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc đã chủ trì buổi làm việc với Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm (Cục Đăng ký) để nghe báo cáo về việc hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2018/TT-BTP ngày 20/06/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp (dự thảo Thông tư) và kết quả lấy ý kiến Bộ, cơ quan, tổ chức, chuyên gia liên quan đối với dự thảo Nghị định về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ (dự thảo Nghị định).

Tham dự buổi làm việc còn có ông Đinh Trung Tụng, Chuyên gia cao cấp, nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp, đại diện Lãnh đạo Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật và Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.

Tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó Cục trưởng Cục Đăng ký, Tổ trưởng Tổ biên tập dự thảo Thông tư đã báo cáo về kết quả phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Bộ trong chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Thông tư và những nội dung cơ bản của dự thảo Thông tư đã được chỉnh lý, những nội dung Cục làm rõ hơn các quy định để giúp người dân, doanh nghiệp có sự thuận lợi, giảm thiểu rủi ro, chi phí trong đăng ký biện pháp bảo đảm bằng động sản trừ tàu bay, tàu biển và đăng ký theo yêu cầu đối với một số hợp đồng khác liên quan để có giá trị thông báo.

Ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Cục trưởng Cục Đăng ký, Tổ trưởng Tổ biên tập dự thảo Nghị định đã báo cáo kết quả lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định. Cho đến ngày 04/11/2020, Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm đã nhận được văn bản góp ý của 27/51 Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Bên cạnh đó, Cục đã phối hợp với các dự án JICA, IFC tổ chức 04 Hội thảo tại Hà Nội và TP.HCM để lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định với sự tham gia rộng rãi của đại diện các Bộ, ngành, Hiệp hội công chứng viên, Hiệp hội ngân hàng, tổ chức tín dụng, đoàn luật sư, tổ chức hành nghề công chứng, văn phòng đăng ký đất đai, cơ sở đào tạo, nghiên cứu pháp lý, thành viên tổ biên tập xây dựng Nghị định, các chuyên gia trong, ngoài nước và một số đơn vị thuộc Bộ.

Ngoài ra, Cục cũng nhận được ý kiến góp ý của một số chuyên gia. Nhìn chung, các góp ý nhất trí với phạm vi, cách tiếp cận của dự thảo Nghị định, đồng thời có nhiều ý kiến có giá trị trong chỉnh lý, hoàn thiện các quy định của dự thảo Nghị định, trong thời gian tới Cục sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức liên quan để lấy ý kiến đầy đủ hơn đối với những quy định liên quan trực tiếp đến thị trường, quyền thỏa thuận, tự định đoạt của người dân, doanh nghiệp và trong quản lý nhà nước.

Thảo luận tại buổi làm việc, ông Đinh Trung Tụng và đại diện các đơn vị cơ bản nhất trí với các nội dung đề xuất của Cục Đăng ký. Những vấn đề quy định trong dự thảo Thông tư là cần thiết, một nhu cầu khách quan sẽ góp phần giải quyết được nhiều khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn hiện nay, tuy nhiên, đơn vị chủ trì cần hoàn thiện hơn việc giải trình về vấn đề này trong các tài liệu liên quan.

Về dự thảo Nghị định, ông Đinh Trung Tụng đánh giá cao việc thực hiện bài bản trong công tác xây dựng dự thảo Nghị định, trong thời gian ngắn đã tổ chức đa dạng các hình thức lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định một cách khách quan với đa dạng chủ thể trên thị trường, chuyên gia, cơ sở nghiên cứu, kết quả ý kiến góp ý đa dạng và tích cực trong hoàn thiện dự thảo.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Đối với dự thảo Thông tư, Thứ trưởng yêu cầu Cục Đăng ký chủ động rà soát các văn bản liên quan để làm rõ hơn cơ sở của việc sửa đổi, bổ sung các quy định mới trong dự thảo Thông tư; đảm bảo vừa kịp thời tôn trọng, thực hiện quyền yêu cầu của người dân, doanh nghiệp trong đăng ký thông báo biện pháp bảo đảm, hợp đồng, giao dịch khác vừa không vi phạm các điều cấm, giới hạn thực hiện quyền theo luật định và đồng bộ, thống nhất về thẩm quyền của cơ quan liên quan.

Đối với dự thảo Nghị định, Thứ trưởng đánh giá việc lấy ý kiến là kịp thời, các ý kiến đa dạng và tích cực trong hoàn thiện dự thảo Nghị định, nhất là về cách tiếp cận, nội dung quy định trong về giải quyết các vấn đề lớn. Thứ trưởng đề nghị Cục tiếp tục phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan trong việc lấy ý kiến dự thảo Nghị định, tổng hợp đầy đủ ý kiến các ý kiến góp ý và trên cơ sở kết quả lấy ý kiến thực hiện việc chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Nghị định, kịp thời báo cáo cấp lãnh đạo có thẩm quyền, bảo đảm đúng tiến độ xây dựng dự thảo Nghị định.