Thứ Tư, 18 tháng 11, 2020

Tập huấn kiến thức PCCC và CNCH cho Công an cấp xã

Theo Phòng CSPCCC và CNCH CATP, việc tập huấn nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của CA cấp xã trong việc tổ chức thực hiện công tác PCCC và CNCH tại địa phương, làm tốt phương châm 4 tại chỗ (lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ và chỉ huy tại chỗ), đồng thời trang bị kiến thức, nghiệp vụ công tác quản lý Nhà nước về PCCC và CNCH cho lực lượng CA cấp xã; củng cố, bồi dưỡng kiến thức về pháp luật, kỹ năng xử lỹ tình huống cháy nổ, CNCH bằng các dụng cụ, phương tiện chữa cháy, CNCH cơ bản… Từ đó kịp thời xử lý các sự cố cháy, nổ trên địa bàn, góp phần phòng ngừa, hạn chế, giảm thiểu đáng kể thiệt hại về cháy, nổ gây ra.

Thông qua lớp tập huấn, CBCS CA cấp xã trên toàn TP sẽ được trao đổi những chuyên đề tổng quan về công tác PCCC và CNCH; thực trạng công tác quản lý Nhà nước về PCCC tại địa phương; công tác quản lý Nhà nước về PCCC và CNCH; kiến thức cơ bản về PCCC và CNCH; đồng thời hướng dẫn trang bị và thực hành sử dụng một số phương tiện chữa cháy ban đầu…

Cho rằng đây là những kiến thức rất cơ bản nhưng không kém phần quan trọng trong công tác PCCC và CNCH, Đại tá Lê Ngọc Hai đề nghị các học viên phải nêu cao tinh thần, trách nhiệm, chấp hành nghiêm điều lệnh, tích cực học tập và tiếp thu đầy đủ kiến thức được trang bị để áp dụng vào thực tế tại địa phương một cách hiệu quả nhất.

D.H