Thứ Sáu, 6 tháng 11, 2020

Người thuê nhà để lại căn hộ đầy rác ở Trung Quốc

Hoài Phương Theo SCMP