Thứ Năm, 19 tháng 11, 2020

Người giao hàng nhảy vào đám lửa cháy dữ dội cứu người tại Trung Quốc

Gia Hoàng (Nguồn: Pear Video)