Thứ Bảy, 21 tháng 11, 2020

Người dân la hét khi thấy cảnh bom xăng ném liên tiếp

Hoàng Linh