Thứ Năm, 12 tháng 11, 2020

Lửa bao trùm một trung tâm mua sắm lớn của Nga

TÚ QUYÊN - QUANG DUY (Nguồn: TWITTER/ RT)