Thứ Sáu, 6 tháng 11, 2020

Hoãn tử hình bằng tiêm thuốc độc khi không xác định được tĩnh mạch

Thông tư này được áp dụng cho các cơ quan: Công an, Quân đội, Y tế, Ngoại giao, Tòa án, Viện kiểm sát trong tổ chức thực hiện việc thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc.

Đáng chú ý, thông tư quy định, việc hoãn thi hành án tử hình trong các trường hợp gặp thiên tai, hỏa hoạn hoặc có trở ngại khách quan khác không thể thực hiện được việc thi hành án tử hình hoặc trên đường áp giải người bị thi hành án tử hình bị tai nạn phải đưa đến bệnh viện; trang thiết bị, dụng cụ thi hành án tử hình bị hư hỏng; không xác định được tĩnh mạch; thuốc thi hành án tử hình không đúng chủng loại, chất lượng, số lượng hoặc các điều kiện khác bảo đảm cho việc thi hành án tử hình không đáp ứng được…

Thông tư liên tịch có hiệu lực thi hành từ ngày 1-12-2020.

ĐỖ TRUNG