Thứ Tư, 18 tháng 11, 2020

Buộc cai nghiện

Qua công tác quản lý đối tượng trong diện sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn, lúc 17 giờ ngày 17-11-2020, CAP Thanh Khê Tây (Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng) đã kiểm tra đối với trường hợp của Mai Đan Anh (1999, trú P.Thanh Khê Tây) và phát hiện Anh dương tính với chất ma túy đá. CAP Thanh Khê Tây đã lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm xã hội Bầu Bàng. Cùng ngày, CAP Xuân Hà (Q. Thanh Khê) cũng đã kiểm tra, phát hiện Nguyễn Văn Sĩ (1995, trú P. Xuân Hà) dương tính với chất ma túy nên đã lập hồ sơ đưa Sĩ đi cai nghiện.

P.K