Thứ Bảy, 7 tháng 11, 2020

Bình Dương: Hơn 700 đảng viên bị thi hành kỷ luật

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Dương vừa có báo cáo với đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về kết quả thực hiện kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Theo đó, từ năm 2016 đến nay, cấp ủy các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã tiến hành kiểm tra 8.460 đảng viên và 2.870 tổ chức Đảng; có hơn 700 đảng viên bị thi hành kỷ luật, 4 tổ chức Đảng bị thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

Theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Dương, việc kiểm tra đảng viên và tổ chức Đảng khi có dấu hiệu vi phạm luôn thực hiện đúng theo quy định, chú trọng công tác thẩm tra xác minh; kết luận rõ ràng và xử lý nghiêm minh, có lý có tình đối với những trường hợp vi phạm.

XUÂN TRUNG