Thứ Tư, 28 tháng 10, 2020

VKSND TP Mỹ Tho kiểm sát trực tiếp cơ quan thi hành án hình sự

Toàn cảnh buổi kiểm sát.

Kết quả kiểm sát nhận thấy Cơ quan thi hành án hình sự Công an TP Mỹ Tho thực hiện tốt các thủ tục tiếp nhận, ghi chép đầy đủ vào sổ sách, lập hồ sơ thụ lý, có tiến hành xác minh điều kiện thi hành án của người chấp hành án, chế độ thăm gặp đối với phạm nhân được thực hiện theo quy định.

Khi tiếp nhận phạm nhân vào chấp hành án tại Nhà tạm giữ thì Cơ quan thi hành án hình sự đều thực hiện tốt việc thông báo cho Tòa án đã ra Quyết định thi hành án, thân nhân người bị kết án nơi chấp hành án theo đúng quy định của Luật thi hành án hình sự.

Tuy nhiên, Cơ quan thi hành án hình sự Công an TP Mỹ Tho vẫn còn một số vi phạm, tồn tại sau: Vi phạm thủ tục quản lý người chấp hành án cải tạo không giam giữ, tại bản nhận xét quá trình chấp hành án hình sự tại cộng đồng của bị án chưa thể hiện việc bị án thực hiện nộp một phần thu nhập theo quy định tại khoản 3 Điều 99 Luật Thi hành án hình sự nhưng nơi quản lý bị án vẫn nhận xét bị án chấp hành tốt là chưa đúng quy định tại điểm k khoản 1 Điều 98 Luật Thi hành án hình sự.

Vi phạm thủ tục quản lý người chấp hành án treo, hồ sơ không có bản nhận xét tháng 9/2020 bằng văn bản quá trình chấp hành án của bị án theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 86 Luật Thi hành án hình sự.

Kết thúc cuộc kiểm sát, VKSND TP Mỹ Tho ban hành kết luận bằng văn bản yêu cầu Cơ quan thi hành án hình sự Công an TP Mỹ Tho khắc phục các vi phạm và thông báo bằng văn bản cho VKS.

Văn Phước, Nguyễn Tỉnh