Thứ Ba, 13 tháng 10, 2020

Sói đỏ cướp mồi trắng trợn khiến báo hoa mai hoảng loạn bỏ chạy

Nguồn: Surya Ramachandran - Forsyth Lodge

Bạch Hiền (t/h)