Thứ Tư, 14 tháng 10, 2020

Nên làm gì khi nước chủ nhà treo sai quốc kỳ, cử nhầm quốc thiều?

Nên làm gì khi nước chủ nhà treo sai quốc kỳ, cử nhầm quốc thiều?

Theo kinh nghiệm của một số nhà ngoại giao thì gặp những sự việc như vậy, thái độ của khách là nên bình tĩnh phân biệt đấy là lỗi cố tình hay tắc trách. Một số trường hợp vi phạm là những biểu hiện rõ ràng của một thái độ chính trị và phía khách phản đối một cách kiên quyết.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp khác cũng phải thấy rằng đó là hậu quả của một sự tắc trách và thiếu kinh nghiệm. Trong trường hợp này, một sự nhận xét kín đáo, nhẹ nhàng có thể giúp cho việc bổ khuyết thuận lợi hơn là một sự phản đối công khai, ầm ĩ.

Tuy nhiên, vì quốc kỳ, quốc thiều đều là những biểu trưng của Quốc gia, của Nhà nước, nên khi để xảy ra những sự nhầm lẫn thiếu sót nói trên, người có trách nhiệm của nước chủ nhà cần sớm xin lỗi khách, dù tổ chức gây ra là cơ quan Nhà nước hay đoàn thể quần chúng hoặc người gây ra chỉ là một nhân viên cấp thấp.

Trong thực tiễn quan hệ quốc tế, cũng đã có trường hợp treo nhầm cờ trong đón tiếp Nguyên thủ Quốc gia sang thăm một nước. Ngoài việc xin lỗi khách, nước chủ nhà cũng đồng thời có thể thông báo việc thay đổi với một quan chức nào đó, người được coi là chịu trách nhiệm chính về sơ suất nói trên.