Thứ Tư, 14 tháng 10, 2020

Hướng dẫn kiểm tra tính hợp lệ C/O mẫu AJ cổng thông tin điện tử

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: N.Linh

Cụ thể, Tổng cục Hải quan hướng dẫn các đơn vị kiểm tra thông tin C/O mẫu AJ thuộc Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện ASEAN- Nhật Bản như sau:

Cơ quan có thẩm quyền cấp C/O mẫu AJ của Nhật Bản thông báo Cổng thông tin xác nhận tính hợp lệ của Giấy chứng nhận xuất xứ "EPA CO Reference System" tại đường dẫn: https://cts.jcci.or.jp/cec/origin.htm -> điền tài khoản và mật khẩu Chọn CO Reference và điền số tham chiếu C/O, ngày cấp.

Hướng dẫn của Tổng cục Hải quan căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 47/2020/TT-BTC ngày 28/5/2020 của Bộ Tài chính, căn cứ công hàm số J.F:723/2020 ngày 18/9/2020 và J.F:767/2020 ngày 30/9/2020 của Đại sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội.

N.Linh