Thứ Hai, 12 tháng 10, 2020

Huấn luyện quản lý, sử dụng vũ khí và công cụ hỗ trợ cho 120 học viên

Trong 20 ngày, các học viên được học tập, nghiên cứu các chuyên đề như: Những quy định của pháp luật về công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ chuyên dụng, công cụ hỗ trợ; cấu tạo, tính năng, tác dụng của từng loại vũ khí, vật liệu nổ quân dụng. Ngoài ra, các học viên sẽ được huấn luyện kỹ năng sử dụng đối với từng loại vũ khí, công cụ hỗ trợ…

TH. HÀ