Thứ Hai, 12 tháng 10, 2020

CLIP: Báo hoa mai bỏ chạy hoảng loạn khi bị 1 con sói đỏ cướp mồi

- Video báo hoa mai bỏ chạy hoảng loạn khi phải đối đầu với 1 con sói đỏ. Nguồn: Surya Ramachandran - Forsyth Lodge.

Ảnh: Cắt từ video.

Ngọc Mai (Theo Surya Ramachandran - Forsyth Lodge)