Thứ Bảy, 19 tháng 9, 2020

Trộm dùng 'quái chiêu' rút được đống tiền ở máy ATM

Nguồn: Newsflare

Tên trộm ranh mãnh đã phá hỏng cửa sập của ATM. Sau đó, hắn dùng tuốc nơ vít nhét vào khiến hệ thống của máy ATM bị hỏng. Tiền bị kẹt và hắn chỉ việc thò tay moi tiền ra từ ATM.

Hà Linh (TH)