Thứ Bảy, 19 tháng 9, 2020

Tòa tuyên án bị cáo Nguyễn Thành Tài và đồng phạm

Văn Nguyện