Thứ Năm, 3 tháng 9, 2020

Thu giữ gần 10 tấn nguyên liệu trà sữa không nguồn gốc