Thứ Bảy, 5 tháng 9, 2020

Thông qua đề nghị xây dựng Nghị định thay thế về quản lý, sử dụng pháo

Đối tượng và tang vật vụ án vận chuyển pháo từ Trung Quốc vào Việt Nam ngày 21/9/2019. Ảnh: Văn Đức -TTXVN

Nghị quyết quyết nghị, Chính phủ thống nhất thông qua đề nghị xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo. Chính phủ giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng Nghị định trình Chính phủ trong quý IV năm 2020.
Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 4/9/2020.

TTXVN