Thứ Bảy, 19 tháng 9, 2020

Ông Nguyễn Thành Tài lãnh án 8 năm tù, bà Lê Thị Thanh Thúy 5 năm tù

Đình Phúc