Thứ Bảy, 19 tháng 9, 2020

Ông Nguyễn Thành Tài bị tuyên 8 năm tù

Ông Nguyễn Thành Tài lãnh 8 năm tù. Clip: Đức Huy

Đức Huy