Thứ Tư, 23 tháng 9, 2020

Nỗ lực thi hành án dân sự

Chi cục THADS TP Hạ Long phối hợp tổ chức một vụ cưỡng chế THADS trên địa bàn, tháng 8/2020. Ảnh: Trần Thanh (Trung tâm TT-VH Hạ Long)

Theo thống kê, từ 1/10/2019 - 31/8/2020, các đơn vị đã thụ lý 9.813 việc. Sau khi trừ đi số việc ủy thác, số thu hồi, hủy quyết định thi hành án, tổng số phải thi hành là 9.748 việc. Trong đó, 8.745 vụ có điều kiện thi hành (chiếm 89,7%), tương ứng trên 765 tỷ đồng. Đến nay đã thi hành xong 6.592 việc (75,38%), tương ứng trên 217 tỷ đồng (đạt 28,49%); 997 việc chưa có điều kiện thi hành án chuyển sang sổ theo dõi riêng, 3.156 việc chuyển kỳ sau.

Các cơ quan THADS đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp rà soát, lập hồ sơ và đề nghị Tòa án nhân dân có thẩm quyền xét miễn, giảm đối với 71 việc, tương ứng trên 500 triệu đồng; tổ chức cưỡng chế 81 trường hợp, trong đó có 13 cuộc cưỡng chế có huy động lực lượng liên ngành. Các trường hợp tổ chức cưỡng chế đều an toàn, thành công.

Đội ngũ cán bộ được quan tâm, củng cố, kiện toàn. Cục THADS tỉnh chú trọng hướng dẫn, chỉ đạo chuyên môn, nghiệp vụ, qua đó góp phần thúc đẩy hiệu quả chỉ tiêu nhiệm vụ thi hành án. Ý thức trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật lao động có nhiều chuyển biến tích cực. Ngành đẩy mạnh phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan liên quan, tập trung giải quyết nhiều vụ việc trọng điểm, số tiền phải thi hành lớn.

Cục THADS tỉnh phối hợp với các đơn vị tiêu hủy vật chứng trong vụ án hình sự, tháng 7/2020. Ảnh: Hoàng Nga

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, hằng năm, mỗi cán bộ, công chức cơ quan THADS tỉnh đều xây dựng chương trình, kế hoạch công tác theo nhiệm vụ được phân công, tự bố trí, sắp xếp thời gian làm việc khoa học, từ đó nhằm giảm tối đa lượng án tồn đọng.

Từ đầu năm đến nay, Cục THADS tỉnh đã tiến hành 4 cuộc kiểm tra toàn diện tại các chi cục trong tỉnh. Nội dung kiểm tra tập trung vào tiến độ giải quyết án; thực hiện các trình tự, thủ tục về THADS; thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã giao cho các chi cục và các chấp hành viên; chú trọng kiểm tra các vụ việc trọng điểm, các vụ việc liên quan đến tín dụng ngân hàng, BHXH, thu hồi tiền, tài sản cho Nhà nước, dư luận xã hội quan tâm, vụ việc có số tiền phải thi hành lớn... Qua công tác kiểm tra, đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những thiếu sót vi phạm về chuyên môn nghiệp vụ, cho ý kiến chỉ đạo hướng giải quyết các vụ án phức tạp, khó khăn vướng mắc.

Những tháng cuối năm 2020, Cục THADS tỉnh tập trung đẩy nhanh tiến độ giải quyết án, quyết liệt thi hành án đối với những vụ việc có điều kiện thi hành; chủ động giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân ngay tại cơ sở, hạn chế xảy ra khiếu nại tố cáo vượt cấp làm phức tạp tình hình; đẩy mạnh hỗ trợ trực tuyến yêu cầu thi hành án, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công dân và các tổ chức khi có các yêu cầu liên quan đến THADS...

Trần Thanh