Thứ Hai, 14 tháng 9, 2020

Người đàn ông bắn vào dù lượn ở độ cao hơn 2.000 m

Video: Caters Clips