Chủ Nhật, 20 tháng 9, 2020

Móng Cái: Phổ biến pháp luật về PCCC- CHCN cho học sinh THPT

Thực hành sử dụng bình bột chữa cháy bình gas ở Trường THPT Trần Phú .

Tại chương trình, trên 1.300 học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đã được nghe tuyên truyền về những nội dung cơ bản của Luật PCCC và những quy định, nghị định liên quan đến công tác CHCN; hướng dẫn những kiến thức cơ bản về PCCC, biện pháp, phương pháp chữa cháy, kỹ năng thoát nạn khi có cháy xảy ra. Đồng thời, được hướng dẫn và thực hành sử dụng bình bột chữa cháy.

Thông qua đây nhằm thiết thực trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết về PCCC-CHCN cho học sinh, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, ứng phó với sự cố cháy thông thường, thực hiện tốt phong trào toàn dân tham gia PCCC- CHCN.

Được biết, hằng năm, công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC-CHCN được TP Móng Cái liên tục thực hiện, trong đó đối tượng là học sinh được quan tâm giáo dục thường xuyên, tạo nền tảng vững chắc trong công tác PCCC ngay từ mỗi hộ gia đình, trường học và cộng đồng.

Thu Hằng (Trung tâm TT-VH Móng Cái)