Thứ Tư, 16 tháng 9, 2020

Khánh Hòa kỉ luật hàng loạt lãnh đạo sở, ngành

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa vừa kí các quyết định thi hành kỉ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với các ông Lê Văn Dẽ - Giám đốc Sở Xây dựng, Trần Hòa Nam - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Võ Tấn Thái - Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường.

Các ông Trần Minh Hải, Nguyễn Văn Nhựt - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, bị kỉ luật bằng hình thức khiển trách.

Sau khi bị kỉ luật đảng, lãnh đạo 3 sở Xây dựng, KH&ĐT, TN&MT tỉnh Khánh Hòa bị kỉ luật cảnh cáo về mặt hành chính.

Ông Trần Sỹ Quân- Phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh Khánh Hòa nhận hình thức kỉ luật cảnh cáo.

Trước đó, xét tờ trình số 129 ngày 7/8 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đề nghị xem xét, thi hành kỉ luật đối với các đảng viên có vi phạm theo Thông báo số 680 của UBKT Trung ương, ngày 30/8/2019 của UBKT Trung ương, Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy Khánh Hòa, theo thẩm quyền, đã quyết định thi hành kỉ luật 6 lãnh đạo sở nói trên với cùng hình thức.

PV