Thứ Bảy, 5 tháng 9, 2020

Khai trừ đảng đối với năm đảng viên liên quan vụ án Phan Văn Anh Vũ

Tại kỳ họp thứ 48 vừa diễn ra, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng có quyết định khai trừ đảng đối với năm đảng viên có vi phạm trong vụ án "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai"; "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" liên quan đến Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm").

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng khai trừ đảng đối với ông Trần Phi, nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đà Nẵng; ông Nguyễn Đình Thống, nguyên Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng; ông Nguyễn Công Lang, nguyên Giám đốc Công ty Quản lý nhà Đà Nẵng; ông Lê Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Cung ứng tàu biển Đà Nẵng; ông Huỳnh Tấn Lộc, nguyên Giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ phẩm Đà Nẵng.

PV