Thứ Năm, 3 tháng 9, 2020

Hố ga nguy hiểm

Mong cơ quan chức năng sớm thay nắp mới cho hố ga.

SÔNG HƯƠNG