Thứ Bảy, 5 tháng 9, 2020

Giấy phép lái xe được cấp 12 điểm/năm

Trong Nghị quyết số 123 phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 8/2020, Chính phủ vừa ban hành có đề cập đến quy định về điểm của giấy phép lái xe.

Nếu trong một năm mà bị trừ hết điểm thì phải thi lại giấy phép lái xe, còn nếu không trừ hết điểm thì phải cấp lại 12 điểm để áp dụng cho năm kế tiếp hoặc trong một năm mà không có vi phạm thì phải được cộng điểm, tức là phải có hình thức cộng lại điểm (hoặc khôi phục điểm) cho giấy phép lái xe hàng năm./.

Theo TTXVN