Thứ Bảy, 19 tháng 9, 2020

Gần 500 hũ tro cốt được thân nhân nhận dạng tại chùa Kỳ Quang 2

Gần 500 hũ tro cốt được thân nhân nhận dạng tại chùa Kỳ Quang 2

Chiều ngày 19/9, Thượng tọa Thích Quang Thạnh, người điều hành chùa Kỳ Quang 2 đã có thông báo, từ ngày 9-17/9 đã có 478 hũ được thân nhân nhận dạng và đầy đủ thông tin. Trong đó, có 388 hũ đá trắng và hủ sành, 90 hũ sành có đầy đủ thông tin chưa có thân nhân đến nhận.

Tổng số các tro cốt các gia đình nhận dạng trùng là 45 hũ. Tổng số các tro cốt được gia đình nhận dạng nhưng còn nghi ngờ là 45 hũ. Tổng số di ảnh (chỉ thờ ảnh tại chùa) được các thân nhân nhận dạng là 14 hình.

Đối với những phần tro cốt đã nhận diện, nghi ngờ giống và nhận diện trùng hoặc chưa được nhận diện. Ngày 22/9, chùa sẽ điện thoại mời các gia đình nhận diện trùng hủ tro cốt đến đối chứng nhận diện.

Chùa sẽ tiếp tục tổ chức và mời các gia đình nào có yêu cầu nhận dạng tro cốt (gồm mới đăng ký hoặc đăng ký nhiều lần) để đến chùa tiếp tục nhận dạng mỗi ngày.

Chùa sẽ tiếp tục tổ chức và mời các gia đình nào có yêu cầu nhận dạng tro cốt (gồm mới đăng ký hoặc đăng ký nhiều lần) để đến chùa tiếp tục nhận dạng mỗi ngày.

Trong những ngày qua, công tác nhận dạng tro cốt, di ảnh diễn ra thuận lợi, trật tự, nhiều gia đình tìm kiếm được tro cốt, di ảnh của người thân bày tỏ niềm vui và sự xúc động, những trường hợp chưa tìm được đã đăng ký chờ nhận dạng lại trong tâm trạng bình tĩnh, chia sẻ với nhà chùa.

Đại diện chùa Kỳ Quang 2 cho biết, 883 hũ tro cốt thất lạc được đánh số thứ tự và phân loại, sắp xếp theo các khu vực để thân nhân dễ tìm kiếm. Khi thân nhân tìm được hũ tro cốt nào sẽ được ghi số vào biên bản. Sau quá trình tìm kiếm hết số người đăng ký, nhà chùa sẽ cho phân loại lại và tổ chức họp bàn với thân nhân.

Đối với thân nhân nhận dạng được tro cốt sẽ lấy ý kiến nguyện vọng tiếp tục để thờ ở chùa hay mang đi nơi khác. Còn các trường hợp không tìm được sẽ tổ chức lấy ý kiến theo các phương án đã được đưa ra trước đó gồm thủy táng, thờ chung hoặc đúc hình tượng Phật.

PV