Thứ Bảy, 1 tháng 8, 2020

Hoảng hốt khung cảnh căn bếp nhà hàng cháy ngùn ngụt vì rò gas

Nguồn: SCMP

Vũ Đậu (T/h)